Wat zijn landgoederen en buitenplaatsen?
Landgoederen en buitenplaatsen zijn in dubbele zin kostbaar, zowel qua onderhoud als waardes. Ze vervullen behalve een cultuurhistorische, ook een ecologische, landschappelijke, aardkundige en economische rol. Beide worden vaak met elkaar verward. Zeker, er zijn overeenkomsten, maar de verschillen onderling kunnen groot zijn. Dat instandhouding een bijzondere uitdaging is geldt voor beiden, maar het meest wezenlijke verschil betreft de exploitatie.

Definities

Landgoederen zijn complexe, afgebakende eenheden in het landschap waar nog veel historische landschapselementen behouden zijn gebleven: heggen, hagen, wallen, bossen, beekjes, buitenplaatsen, boerenerven, boomgaarden, oude hooilanden en watersystemen. Verschillende functies als wonen, recreëren, land- en bosbouw, natuur- en waterbeheer worden er gecombineerd. Dit meervoudig duurzame landgebruik is een voorbeeld hoe we op een verantwoorde wijze met kostbaar landschap kunnen omgaan en waarin mondiale milieu-doelstellingen op een actuele wijze kunnen worden ingepast.

Een (historische) buitenplaats is altijd aangelegd. Zij kan deel uitmaken van een groter landgoed. Het geheel wordt met name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één of meer van de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moestuinen, ornamenten. 

Onderdeel van de historische buitenplaats vormen die gebouwen, bouwwerken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet en inrichting van de tuin- en /of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijke bestemming.

Updates

  • Geslaagd! Op vrijdag 6 juli vond de diploma uitreiking plaats op de Reinwardt Academie.   Ik ben geslaagd!
    Geplaatst 14 jul. 2012 05:49 door Josefine van Leen
  • Opleiding Erfgoed en ruimte - Centrum voor Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Na het bijwonen van de colleges 'Subsidies en andere geldstromen' door Ina Roeterdink van het Nationaal Restauratie Fonds, en 'Herbestemming' door Eisse Kalk en Annemarie Wijn, ben ik helemaal enthousiast ...
    Geplaatst 12 apr. 2012 03:51 door Josefine van Leen
Berichten 1 - 2 van 5 worden weergegeven. Meer bekijken »

U moet zijn aangemeld om gadgets toe te voegen die alleen zichtbaar zijn voor u